Styrelserekrytering

Utvärdering/Rekrytering av styrelse
Vi deltar i frågor som rör styrelsens sammansättning, kompetensmix och övriga förutsättningar som rör verksamhetens mål och medel. Uppdragen kan gälla olika moment att säkerställa en styrelses effektivitet och kompetens.