Om oss

gruppbild_killander_partners

Långsiktiga och bra lösningar bidrar till ett stort mervärde
för dig som kund och kandidat.

Vi är specialister på att rekrytera. Vår kompetens finns inom chefsrekrytering, företagsledning och rådgivning med ett tydligt fokus på framtiden. Vår samlade kunskap och erfarenhet spänner över näringsliv, organisationer och förvaltningar. Vår arbetsmodell bygger på att finna kandidater via Executive Search. Processen gör att kvalificerade kandidater alltid garanteras fullständig sekretess. Vi följer ESK:s etiska regler, vilket innebär att väl beprövade metoder och tydliga etiska regler är hörnstenar i vår verksamhet.