GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning
 
▪ Jag samtycker till att killander&partners CHEFSREKRYTERING Handelsbolag (k&p) behandlar mina personuppgifter. k&p kommer att spara uppgifterna och, i samband med de rekryteringsuppdrag som k&p åtar sig att utföra åt tredje part, behandla dem i syfte att matcha profil mot kandidater. Uppgifterna kan komma att sparas till dess att jag själv begär att de skall raderas eller att k&p på eget initiativ bedömer att uppgifterna inte längre är aktuella. Vid begäran om att uppgifterna skall tas bort kontaktas info@killanderpartners.se. 
▪ Kontaktinformationen till tillsynsmyndigheten Datainspektionen är: – Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Fax: 08-652 86 52 – Postadress Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm